- Vardas
- Slaptažodis
Prisijungti

NAUJAUSI STRAIPSNIAI

2014-05-08 23:18:28
Vedini profesoriaus Tado Ivanausko pavyzdžio

Vedini profesoriaus Tado Ivanausko pavyzdžio

PLAČIAU ...

2014-05-08 23:16:18
Gamtos ir miesto sintezė

Gegužės 14 d. 20.00 val. prie…

PLAČIAU ...

MOKYMAI | RADIJAS | APIE PROJEKTĄ | MEMORANDUMAS | APIE MUS | DUK | KONTAKTAI |

Trakų istorinio nacionalinio parko padavimai


Galvės ežeras neužšąla be aukos

Vykintas Vaitkevičius: Dar apie ežerą - ar nebuvo kalbos, kad jis sunkiai užšąla? Kad vat..

Lydija Maškėvič: Visada buvo. Yra tokia legenda, kad ir aiškino dar mum, dar [iš] vaikystės, kodėl Galvė. Reiškia, nuo lietuviško žodžio "galva", kad ežeras neužšals, kaip kol nepaims galva, ir neištirps, kol nepaims galva. Vot, ir būtinai turi kas nors nuskęsti.

Vykintas Vaitkevičius: O tai ir neužšals, ir...

Lydija Maškėvič: Ir nei... neištips

Vykintas Vaitkevičius: Tai, reiškia, turi nuskęsti...

Lydija Maškėvič: Taip. Žmogus nuskendė – reiškia, vot i užšals

Lina Sokolovaitė: O būtinai žmogus?

Lydija Maškėvič: Nu, nežinau, taip galva, tai sakydavo, kad žmogus.

Pateikėjas: Lydija Maškėvič Užrašymo metu pateikėjai buvo 86 m.
Fiksuotojas Lina Sokolovaitė Vykintas Vaitkevičius
Fiksavimo metai: 2008
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1774&FId=3542

Baluosys

(...) Na, ir seniau ten nebuvo ežerų. Buvo tokia lygi pieva.
Seneliai pasakojo taip, kad, girdi, toks ūžimas viršum. Kad ūžia tokia susukta juosta, kaip koks stulpas juodas eina.
Na, ir senelis ganė karves, jaučius ten visų, kaip seniau. Na, ir ant to jaučio sako:
– Stok, Balti, stok, Balti, Baluosi!
Ir paskui tiktai žiūri: tas stulpas pasiliejo ir pasidarė ežeras. Ir dabar pramintas Baluosiu nuo to laiko.

Pateikėjas: Juzė Saulėnienė 1960 metais pateikėjai buvo 65 metai. Pateikėja kilusi iš Trakų r.
Fiksuotojas: Kazys Grigas Leonardas Sauka
Fiksavimo metai: 1960.
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1824&FId=3644

Beižionių piliakalnis

Ten Aukštadvario pusėn yra Beižionių ir Lepelionių piliakalniai. Tai vieną vyrai karan eidami supylė. O jau vienas iš jų yra mažesnis kiek, nes, skaitos, jau sugrįžę pylė. O, žinai, vyrų mažiau iš karo grįžo, tai mažiau ir kepurių žemių sunešę.

Pateikėjas: Kazys Stalilionis Įrašo metu pateikėjui buvo 72 m.
Fiksuotojas: Vykintas Vaitkevičius
Fiksavimo metai: 1992
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1560&FId=3099

Padavimas apie Galvės ežere esančią užkeiktą skrynią

Заколдованный сундук (Обуралган сандук)

Я слышал, как когда-то говорили люди ׃ «Если у тебя будет очень много денег, купи себе такие вещи и украшения, которые не пропадают и не изнашиваются».
Так и поступали те, которым легко давались крупные деньги. Боясь за свои богатства, они втихомолку прятали их от посторонних глаз. Такие клады обычно назывались «хазна».
О таком кладе в памяти тракайских караимов сохранилась старая сказка. Рассказывают, что в городе Тракай в озере Гальве уже более полутысячи лет лежит потопленный железный сундук, в котором хранятся дорогие камни, золотые кольца, серьги, серебренные, бронзовые, янтарные вещи, много денег, брошки и другое. Говорят, что в светлые лунные ночи железный сундук, в котором хранятся эти сокровища, поднимается на поверхность воды и до восхода зари опять спускается на дно озера.
Не один рыбак или иной человек, желающий разбогатеть, мучался с этим сундуком, пытаясь вытащить его из воды. Но с наступлением времени к спуску, сундук, своей тяжестью рвал все сети, веревки, ломал всякие крюки и плавно покачиваясь возвращался на место. Бесчисленное множество пузырьков покрывало гладь озера, а потом поднимались волны, что говорило о том, что сундук глубоко погрузился в мягкую землю дна озера.
Мужи, обессилев после мучительной ночи, рассказывали, что этот сундук привязан железными цепями к большим подводным камням, что запечатан государственными печатями древней Литвы, что заколдован он ксендзами и охраняют его прекрасные русалки…
И по сей день железный сундук в лунные ночи поднимается на верх озера и спускается в глубину вод, но никто не в силах вытащить его на берег.

Pateikėjas: Simonas Firkovičius
Fiksuotojas: M. Šišmanas
Fiksavimo amžius: 20
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1858&FId=3706

Paskandinta skrynia

Vykintas Vaitkevičius: O tai kur čia, kur čia, kaip tie padavimai sako - kur ta skrynia yra paskandinta?

Lydija Maškėvič: A, apie tai pasakojo. Reiškia, buvo tokia legenda, kad buvo paskandintas tas ,,kufaras“ didelis, reiškia, vot, tarp tarp, sakant, vot Tiškevičiaus ir vo šito vot, kur toks gi, nu ten... ten ne salų nieko nėra - Tiškevičius, ir po to ta Krzyzuvka ir, rieškia, ta Karaimka. Taip?

Vykintas Vaitkevičius: Oi, tai čia gi labai daug. Čia didelis atstumas.

Lydija Maškėvič: Nu taip - va šita visa. Tai ten ežeras, jūs žinot, yra pats giliausias, ten, sako, iki 40 metrų net daeina, todėl, kad būdavo kaip vot ledas ir užšąla arba paskui tirpsta, tai ten negalima buvo vaikščiot, todėl, kad čia viska užšąla, o ten dar vanduo. Tai, vot, mus visada įspėdavo: ,,Jokiu būdu jūs neikite ir taip“. [...] Ir lyg, reiškia, naktį – Jono naktį, dvidešimt trečią - dvidešimt ketvirtą, jis išplauna į viršų, ir kas pamatys, kas, reiškia, ką nors numes, akmenį ar ką - tai lyg ten, tai lyg ten, supranti, šitas, auksas byrės. O taip kalbėdavo. Lygiai taip, kaip paprotys. Tai va dėl šito taip.

Lina Sokolovaitė: O kas ją ten paskandino?

Lydija Maškėvič: Čia dar Vytauto laikais. Kaip legenda sako, kad, tai reiškia, [...] šitie ateidavo kryžiuočiai, tai ir viską. Ir kada, pilis taigi nebuvo dabar kad galima praeiti, ten buvo tiltas, nu, jūs šitą turbūt žinot, aišku, aš nekartosiu - ten buvo tiltas, kuris buvo... jie kažkaip šitą tiltą galėjo ištraukti. Ir stovėjo taip - jeigu kas važiuoja, tai jie paleisdavo kažkaip. Vo šitaip vo - tiltas toks. Ir ir ją taip, ir ten vot kada užeini į pilį, iš karto - dabar gal nėr, aš labai seniai buvau - ten tai [...] kaip aš atsimenu, tai buvo toksai, žinot, duobė tokia didelė didelė, i ten buvo tik vanduo. Pilis lyg vandeny stovėjo - o taip atrodė. Nu tai turbūt kaip buvo, kad galėjo kas pavogti ar ką, tos brangenybės buvo paskandintos.

Pateikėjas: Lydija Maškėvič Užrašymo metu pateikėjai buvo 86 m.
Fiksuotojas: Lina Sokolovaitė Vykintas Vaitkevičius
Fiksavimo metai: 2008
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1770&FId=3538

Galvės ežeras

Lina Sokolovaitė: Tai iš kur ežeras Galvė toks atsirado ir kodėl taip vadinasi?

Josefas Firkovičius: Atsirado ežeras, raiškias, dar iš senovinių laikų, iš šitų ledynų. O paskui jau, kaip pradėjo žmonės čia kurentis, tai pradėjo ir visokių saliukų, salelių, miestelių gal buvo tokių mažų. Ir Galvė ežeras, sako, kad buvo čia - tik nežinau, tiesiog i ką - nukirsta galva ant Galvės ežero ir galva įmesta į ežerą - ir dėl to Galvė. Čia galva. Nuo to prasidėjo pavadinimas, reiškias, šito ežero Galvės.

Lina Sokolovaitė: O girdėjot tokį dalyką, kad Galvė reikalauja aukų ir toliau?

Josefas Firkovičius: Yra toks patarimas, kad, reiškia, neužšąla, rudenį neužšąla ežeras, kol toliau kas nepaskendo. Bet taip ir yra - kiekvienais metais kas nors paskendo. Vienas, du ar trys. Ir paskui pavasarį, kaip pradeda tirpti ledai, tai irgi atleidžia ežerą visai ledai ir nutirpsta ledai, pasilieka, raiškias, jau be šitos ežeras.

Lina Sokolovaitė: O čia žmogus turi paskęsti ar gali ir gyvūnas?

Josefas Firkovičius: Žmogus būdavo, jo, daugiausiai. Daugiausiai tai rybokai eina žvejot tokie kaip aš žvejavau, kol dar galima vaikščioti – dar eini.

Pateikėjas: Josefas Firkovičius Užrašymo metu pateikėjui buvo 83 m.
Fiksuotojas: Lina Sokolovaitė
Fiksavimo metai: 2008
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1766&FId=3534

Galvės ežero sala "Kristovka"

[...] Na, šičia buvo Karaimka, kitas eina, o šita buvo Kristovka. Ir taip rusiškai taip pavadindavo, ir lenkai - Kristovka. Kodėl. Todėl, kad savo laikais ten buvo bažnyčia, ir ten visą laiką, kaip aš atsimenu savo laikais, visada buvo kryžius didelis. Ir ten visada mes, nu, tiltų nebuvo, visada tevelis grįžta iš darbo, ir mes einam, važiuojam ten maudytis. Iš tos pusės, reiškia, ne iš tos pusės kaip alėjos. Nu, alėjos jokios nebuvo, čia buvo visur daržai, visur buvo tvora padaryta, labai tvarkinga pas mus tvora, ir čia buvo irgi uždarytas kiemas, didelis, dideli vartai, kad galima būtų įvažiuoti ir vartelis - kad įeiti. A, šita, įvažiuodavom ten, kad ten labai geras krantas toksai buvo, negilus, kadangi mama nemokėjo plaukti.. tai mes taip...Tėvelis labai gerai plaukė, mama - ne... Tai šitas, ten mes visada sėdėdavome, ten labai gražus krantas toks ir irgi gerai aikštelė, ant tos aikštelės, aš labai gerai atsimenu – stovėjo kryžius. Vat, nu, tai ten kada tai buvo bažnyčia, tarp kitko, pagal istoriją, vat toks buvo Firkovič, gal jūs jį girdėjot - archeologas, nežinau kaip [...]. Jis, jis lyg atrado viską šitą, jis kasinėjo šitą, vot. Nu ir, kadangi surado, tai ir pastatė kryžių. Visą laiką, iki rusų turbūt, buvo tas kryžius, kol jo rusai nepanaikino. Tai, tai, šita, Kristovka, nuo žodžio, rieškia, - ,,kšyž‘‘... Gal čia ir rusiškai, kadangi ,,krest“, suprantat, vot - ,,krest“ - Krestovka.

Pateikėjas: Lydija Maškėvič Užrašymo metu pateikėjai buvo 86 m.
Fikstuotojas: Lina Sokolovaitė Vykintas Vaitkevičius
Fiksavimo metai: 2008
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1772&FId=3540

Galvės ežero salos

Lydija Maškėvič: [...] Tai vot – kur tas Žalgiris, tai vot eina pussalis, ir paskui jis išeina vot taip ir eina vot šitaip ir šalia dar stovi nedidelia sala tokia, i ją .... vadinasi Roskopanka. Lenkiškai [...] ... Roskopanka. Kodėl. Roskopat – reiškia, vu vot.. kaip lietuviškai?

Vykintas Vaitkevičius: ...iškasinėti...

Lydija Maškėvič: ...iškasinėti. Kodėl. Todėl, kad ta Bazilijanka, taip. Pasakojo, čia ne mano, pasakojo taip, ten buvo, kaip eina ta Bazilijanka, tai taip ir buvo. Ir kad nuvažiuoti šitam pas Tiškevičių, tai reikėjo aplink vat šitaip važiuoti. Už tą Tiškevičiai, gal ne tas - gal jų diedai, gal pradiedai ką, jie iškasė, iškasė ir padarė sau kelią, reiškia, ir už tą - Bazilijanka čia Bazilijanka, o čia gabaliukas liko ta Raskopanka. Tarp kitko, irgi buvo labai gražus krantas, smėlis toks. Ir mes labai dažnai ten irgi važinėdavom su šeima. Ir tada matėsi labai gerai, nes čia nesimatė tas dvaras Tiškevičiaus, o taip..

Vykintas Vaitkevičius: Ta Raskopanka sala, ar kaip?..

Lydija Maškėvič: Sala, sala, sala. Suprantat kaip – vo šitaip vat ėjo, vo šitaip vat ėjo – vo čia (rodo kaip - V. V. pst.) va pavyzdžiui, o va šičia Tiškevičius, tai reiškia maišė va Tiškevičiui, ir nesimatė vo to, tai reiškia taip iškasta, ir čia liko sala atskirai, o čia Bazilijanka kaip ir liko pussalis.

Vykintas Vaitkevičius: Nuo Bazilijankos nukasė dalį?

Lydija Maškėvič: Taip taip. Taip vo taip kaip ėjo vo taip sala. Bazilijanka, vo taip, pavyzdžiui. Jie iškasė, va kelią čia padarė. Bazilijanka pasidarė kaip pussalis, o šita sala liko. Jinai ir dabar yra.

Pateikėjas: Lydija Maškėvič Užrašymo metu pateikėjai buvo 86 m.
Fiksuotojas: Lina Sokolovaitė Vykintas Vaitkevičius
Fiksavimo metai: 2008
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1773&FId=3541

Galvės ežero salos "Vyspa Plaču" vardo kilmė

Karyšok pirmas, o Volga antra, ta didesnė, kur kalnas didelis. Ir vo pagal, reiškia, legendas ir pagal pasakojimus ir pagal ką, kad lenkai... [...] kaip jau literatūroje ir kur tai vadindavo Vyspa Plaču šitą Karyšok, vadindavo Vyspa Plaču. Kodėl. Todėl, kad ten atvažiuodavo giminės atsisveikint su tais kurie buvo [vedami pakarti]. O Volga - didelis kalnas, ir, nu, kaip sakyt, irgi tokia aikštelė. [...] Nu ir jiems reikėjo... tų visų šitų tiltų nebuvo, a tiktai laivais galima buvo, valtimis galima buvo. Nu, tai šitas, ten, Vyspa Plaču, [...] ten buvo pastatytas lyg, tai aš vat neatsimenu, tiktai pagal pasakojimus, kad ten būdavo pastatyta [kartuvės] ir ten kardavo žmones, kur buvo, reiškia, taip - mirties jau [krantas]. Iš to kranto stovėjo ir to kranto taip pat Vyspa Plaču, iš ten verkė žmonės atsisveikinant su giminėmis.

Pateikėjas: Lydija Maškėvič Užrašymo metu pateikėjai buvo 86 m.
Fiksuotojas: Lina Sokolovaitė Vykintas Vaitkevičius
Fiksavimo metai: 2008
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1771&FId=3539

Kariotiškių vardo kilmė

Michailas Zajančkovskis: Neteisingai išverstas tas pavadinimas. Pavadinimas yra Kara Tyš. Yra tai: Tyš –dantys, o Kara – juodas.

Lina Sokolovaitė: Karaimiškai čia?

Michailas Zajančkovskis: Karaimiškai. Ir, mano supratimu, tuo, reiškia, yra tas pavadinimas to kaimo.

Lina Sokolovaitė: O kas čia per ,"juodi dantys"?

Michailas Zajančkovskis: Ką?

Lina Sokolovaitė: Ką reiškia "juodi dantys"?

Michailas Zajančkovskis: O ką reiškia?.. Aš tiksliai nežinau, bet čia [...] ar mūšis buvo ir ten lavonų daug buvo, ir pajuodavę dantys buvo?.. Šito, bet išrasta "Karotiškės". Čia lietuvių mokslininkai – su kuo jie riša tą ,,karo“? Tai man neaišku.

Lina Sokolovaitė: O tai, kad ten buvo daug juodų dantų – iš kur Jūs žinote?

Michailas Zajančkovskis: Kažkur liko smegeny.

Pateikėjas: Michailas Zajančkovskis Užrašymo metu pateikėjui buvo 86 m.
Fiksuotojas: Lina Sokolovaitė
Fiksavimo metai: 2008
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1768&FId=3536

Tunelis iki Trakų

Zaltarūnų miškas buvo labai žymus. Ten yra kalnelis apvalus, gražus. Iš to kalnelio yra išėjimas, tunelis iš Kernavės per Nerį iki Trakų.
Lietūs kai užeina, tai gyvuliai įlenda į tą tunelį. Randa juos tik pavakare.
Dabar viskas užaugo, užgriuvo.

Pateikėjas: J. Juknevičius Užrašymo metu pateikėjui buvo 65 m.
Fiksuotojas: I. Feldmanaitė A. Žygaitė
Fiksavimo metai: 1969
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1685&FId=3387
 

Padavimas apie Kęstutiškių kaimo pavadinimo kilmę

Netoli Rudaminos miestelio yra kaimas, vardu "Keistutiškė". Kaimas yra arti girios. Senovėj, pasakoja seni žmonės, buvo tos vietos visos miškais apaugę. Tai liūdija ir kalnų liekanos. Vardas, kuriuo šis kaimas pavadintas, kilo iš Kęstučio, didžiojo Lietuvos kunigaikščio, kuris medžiodamas įkūrė šį kaimą. Kaimas yra netoli nuo Rudaminos piliakalnio.

Pateikėjas: J. Zubrys Užrašymo metu pateikėjui buvo 85 m.
Fiksuotojas: A. Milukas
Fiksavimo metai: 1936
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1722&FId=3466

Plomėnų ežero kilmė (Vytauto žirgas)

Josefas Firkovičius: Nu dar yra Plomiančik - Plomianų [ežeras], kur Vytauto arklys pridarė (juokiasi).

Lina Sokolovaitė: Papasakokit - kaip jis ten ,,pridarė“?

Josefas Firkovičius: Šitą žinote.

Lina Sokolovaitė: Na, Jūs gal ką nors naujo žinosit?

Josefas Firkovičius: Vėl čia visi tą patį pasakoja. Čia nieko naujo. Kai buvo potvynis, užliejo Trakus. Ir paprašė Vytauto ką nors daryti moterys karaimų. Ir jis su arkliu nuvažiavo ten. Tas išgėrė tą [potvynio vandenį] – čia, Trakuose. Išgėrė vandenį ir nuėjo ten, kur ta Plomiančik (juokiasi) - ir ten paleido. Pasidarė ežeras būk tai su kvapu biški tokiu. Va toks va - legenda tokia yra.

Pateikėjas: Josefas Firkovičius Užrašymo metu pateikėjui buvo 83 m.
Fiksuotojas: Lina Sokolovaitė
Fiksavimo metai: 2008
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1764&FId=3532

Padavimas apie Plomėnų ežero kilmę ir Vytauto žirgą

Как бич божий преследовал великий князь Витаутас кочующие в необозримых южных степях полудикие татарские орды и вскоре раздвинул границы Литвы до берегов Черного моря. Исполняя волю князя, непобедимые воины надолго покинули родные очаги, и слава о могуществе князя грозным эхом раздавалась далеко за пределами его родины.
Однажды дружины великого князя выступили за границы древней Литвы, и вскоре след их затерялся в беспредельных просторах диких степей. Минуло знойное лето, быстро промчалась золотая осень и вся Литва покрылась толстым покровом ослепительного снега, а об ушедших и слух пропал.После суровой зимы, под теплыми лучами весеннего солнца, быстро таял снег. Мутные талые воды быстро стали сбегать к озерам. Уровень их неудержимо стал повышаться, и наконец озера Гальве и Тоторишкес слили свои воды, образуя одно беспредельное сверкающее пространство. Залита была вся Караимщизна, и ее бедные жилища образовали ряд печальных островков.
Старики, женщины с детьми на руках бросились на возвышенное место, стали тревожно обсуждать безвыходное положение и, наконец, осознав свое бессилие, решили обратиться за помощью к великому князю. Долго не задумываясь, подплыли на лодках к стенам замка и шумною толпой направились к воротам.
Увидев с высоты окон своего дворца женщин и стариков, князь приказал опустить тяжелый цепной мост, открыть ворота и привезти к себе нежданных гостей.
«Великий князь, свет очей наших, да произносят с трепетом все народы имя Твое».
«Пусть будет неразлучен с вами мир, дети мои», – услышали прибывшие на родном языке ответ великого князя.
«Спаси нас, о лучезарный повелитель народов», – завопили женщины, – «Вот уже год, как наши мужья и братья выступили против твоих врагов, и по сей день о них нет слуха… Как видишь, наши жилища залиты водой и некому спасти нас… Ты отец наш и повелитель, не оставь в беде верный свой народ».
Взглянул Витаутас на Караимщизну, и глубокие морщины покрыли его чело.
Кругом сверкало необозримое водное пространство лишь далеко на горизонте вырисовывалась едва уловимая полоса холмистого берега со шпилем кинесы и крышами караимских домов.
Недолго раздумывал великий князь над бедствием своего народа. Какая-то мысль озарила его смуглое лицо, и он сказал׃ «Не бойтесь, идите, я вскоре буду среди вас».
Недолго пришлось ждать. Едва толпа достигла берега, как вдали показался Витаутас на боевом коне. Вся древняя Литва знала о чудесных свойствах его коня, шепотом рассказывали детям, что жрецы преданной Жемайтии привели коня в дар великому князю.
Едва Витаутас достиг берега, как круто повернул коня и, трепля ласковой рукой, стал поить его водой. И, о чудо, в одно мгновение дрогнул уровень озер и неудержимо стал понижаться. Быстро высунулись из-под воды насквозь промокшие лачуги, между озерами резко выделилась узкая полоса и, наконец, вся Караимщизна выступила широкой извилистой лентой. Не успело весеннее солнце осушить землю, как огороды покрылись свежей зеленью, словно никогда и не было воды.
Изумлению караимов не было пределов: «Вот так князь, вот так наш отец родной! Да станет имя его вечным на земле, о чудесном коне пусть надолго сохранится память среди нашего потомства!» Когда же, наконец, очнулись от изумления и с благодарностью бросились к великому князю, его и след простыл. Выполнив волю своего повелителя, неодержимым вихрем взвился богатырский конь и исчез за темно зеленым лесом. Охваченные радостным чувством, женщины недолго раздумывали над свершившимся чудом, подхватили на руки детей и направились к своим жилищам. Но мудрые старики еще долго покачивали седыми головами, теребя бороды и не трогались с со своих мест, пока глубокомысленно не решили, что у столь славного князя и не могло быть иного коня.
На следующее утро среди населения распространился слух, что к тракайским озерам прибавилось еще одно, но воды его, вследствие странного свойства, лишены проблесков жизни и своим запахом напоминают чудесного коня великого князя.

Pateikėjas: S. Charčenko
Fiksuotojas: M. Šišmanas
Fiksavimo amžius: 20
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1925&FId=3798

Požeminis tunelis

Josefas Firkovičius: [...] Dar yra pasakojimas, kad būta praėjimo nuo pilies iki parko po ežeru, po žeme. Kiti sako, kad [...] ten toliau ėjo, kad į Vilnių buvo tunelis padarytas požeminis. Nu, bet čia jokio patikslinimo, kiek žiūrėjo - niekas nieko nerado. Kai darė remontą pilies [...] - irgi žiūrėjo, kur įėjimai kokie i ką - irgi nerado, kad būtų povandeninis ten praėjimas.

Lina Sokolovaitė: O kas čia pasakodavo, kad tas praėjimas buvo? Čia jau jūsų ...?

Josefas Firkovičius: Nu vot, aš pasakoju jums - jūs kam nors... Tai mes, dar diedų dar liko čia. Mes mažukai buvom, - jau šitą dalyką pasakojo. Čia pradiedai, diedai kaip atvažiavo iš Krymo, tai va čia vot gyvendavo ir sugalvodavo. Gal irgi girdėjo, kas ką nugirdėjo. Yra tokių žmonių, kur mėgsta pakalbėt, ir viskas. Ir taip pat kaip su ta skrynia, pakalba, yra. Ir pasilieka paskui.

Lina Sokolovaitė: O tai iki parko – iki tos senos pilies, reiškias? Iki ten ėjo tunelis? Arba iki Vilniaus? Taip?

Josefas Firkovičius: Iki Vilniaus. Yra į parką ir iš parko jau į Vilnių. Iki Vilniaus.

Pateikėjas: Josefas Firkovičius Užrašymo metu pateikėjui buvo 83 m.
Fiksuotojas: Lina Sokolovaitė
Fiksavimo metai: 2008
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1765&FId=3533

Tunelis iš Trakų pilies į Aušros Vartus

Mano mama [pasakojo]. Tėvas ar senelis jai sakydavo, kad ėjo iš Trakų pilies iki Aušros Vartų tunelis. Vaikas būdamas, [dar pats juo ėjo]. Ar tėvas, ar senelis, nežinau.
Ėjo kažkokia procesija, [ir] jis - vaikas, dvylikos ar dešimties metų - [kartu ėjo].

Pateikėjas: Liucija Juodkaitė-Steponavičienė Užrašymo metu pateikėja buvo 61 m. Kilusi iš Karageliškių k., Vievio seniūn., Elektrėnų sav. Gyvena Vilniuje.
Fiksuotojas: Ida Stankevičiūtė
Fiksavimo metai: 2005
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1691&FId=3397

Velnio duobė

Velnio duobė vardą turi dėl to, kad ten bažnyčia toje vietoje stovėjo. Ir ten buvo parapijos, kaip seniau, ir kažką kunigas labai nusidėjo ten... Na, ir šita bažnyčia nuėjo skradžiai žemę; ir pasiliko Velnio duobė prakeikta.

Pateikėjas: A. Volskis 1973 metais pateikėjui buvo 64 metai.
Fiksuotojas: Marta Juškaitė
Fiksavimo metai: 1973
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1827&FId=3650
 

Vilko duobė - tunelio iš Kernavės į Trakus vieta

Wykopana była. Ale co tam było, tłumaczy, że tam tunel od Kiernowa. Przez Kiernowa do Trok szed tunel tam pod ziemią. I tam potem, nie wiem, kto musi, przy Rusji, czy jak, to brali tam kopać. I tam wtedy nie wiadomo, co tam jest.

Pateikėjas: Boleslav Martinka Užrašymo metu pateikėjui buvo 70 m.
Fiksuotojas: Ida Stankevičiūtė
Fiksavimo metai: 2003
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=2213&FId=4124
 

Padavimas apie Vilkokšnio ežero ir jo vardo kilmę

Irgi ežeras yra Vilkokšnis pas mus. Irgi seneliai man pasakojo, kad ten irgi taip ganydami bėgo, pamatė, kad toks pat jau vanduo užeina iš kur. Bėga, kur tas vanduo ėjo jau iš kalnų. Išnešė tokias griovas visur labai dideles. Ir tas senelis: „Žiūriu, sako, dar ana ir vilkas bėga per tą pievą“. Sako:
– Ten vilkas bėga!
– Stok! – ar kaip ten pasakė, ir pasipylė [vanduo] ten iš kalnų, nubėgo.
Išnešė griovius ir pasiliko ežeras, Vilkokšniu pavadintas dabar.


Pateikėjas: Juzė Saulėnienė 1960 metais pateikėjai buvo 65 metai. Pateikėja kilusi iš Trakų r.
Fiksuotojas: Kazys Grigas Leonardas Sauka
Fiksavimo metai: 1960
Puslapis : http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1826&FId=3646

Padavimas apie Vytauto žirgą ir Akmenos ežero atsiradimą

Michailas Zajančkovskis: Nu čia visokių interpretacijų yra. Vieni vienaip aiškina, kiti – kitaip.

Lina Sokolovaitė: Kokias tas interpretacijas žinot?

Michailas Zajančkovskis: Kad buvo šalta šalta žiema. Daug sniego, ežerai užšalę. Ir pavasarį, kada saulutė pašildė tą sniegą, pradėjo sniegas tirpti, ledai pradėjo tirpti, ir vanduo ežeruose kilo kilo kilo - i apsėmė karaimų namus. I va šitoj Karaimščiznoj buvo potvynis. Vyrai buvo kare. Moterys su vaikais, senoliai nuplaukė pas Vytautą prašyti pagalbos. Vytautas pakinkė žirgą, atjojo į karaimų gyvenvietę. I tikrai mato, kad apsemta visa Karaimščizna – tik kaminai matosi. Ir tuo metu žirgas pradėjo gerti tą vandenį – gėrė gėrė gėrė gėrė, vanduo nusmuko nusmuko nusmuko, pasirodė namai. Ir Vytautas, reiškia, nujojo toliau už Rėkalnės, žirgas nusilengvino, ir naujas ežeras prie Trakų pasirodė. Ir išgelbėjo, reiškias, tuos žmones nuo potvynio.

Lina Sokolovaitė: Tai kuris čia ežeras naujas pasidarė?

Michailas Zajančkovskis: Šitas... – Akmenė.

Pateikėjas: Michailas Zajančkovskis Užrašymo metu pateikėjui buvo 86 m.
Fiksuotojas: Lina Sokolovaitė
Fiksavimo metai: 2008
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1767&FId=3535

Padavimas apie Vytauto žirgą ir Trakų karaimus

Kartą pavasarį Trakuose buvo didelis potvynis - iš Galvės ir Totoriškių vienas ežeras pasidarė. Vanduo užliejo karaimų daržus, jau pasiekė ir trobų langus, pagaliau ir stogus. Tuo metu namie buvo vienos moterys su vaikais ir seniais: vyrai buvo išvykę į žygį. Moterys ir seniai valtimis nuplaukė į pilį pas kunigaikštį Vytautą ir prašė gelbėti. Vytautas pasakė:
- Nebijokite! Eikite - aš greitai būsiu tarp jūsų!
Veikiai žmonės pamatė Vytautą jojantį ant savo žirgo. Vytautas ėmė girdyti žirgą. Ir stebuklas - žirgui geriant, iškilo namų stogai, štai ir daržai pasirodė. Jie tuoj išdžiūvo. Jau ir agurkai sužaliavo!
Besistebėdami žmonės nepajuto, kaip kunigaikštis nujojo. Kitą rytą jie pamatė, kad prie Trakų atsirado naujas ežeras, kurio vanduo turėjo žirgo kvapą. Sako, taip atsiradęs Plomėnų ežeras.

Pateikėjas: Mykolas Tinfavičius Užrašyta iš M. Tinfavičiaus šeimos.
Fiksuotojas: Bronislava Kerbelytė
Fiksavimo metai: 1971
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1544&FId=3057
 

Padavimas apie Vytauto žirgą ir "Gnilo Jezioro" ežero atsiradimą

Klausykit, tai - girdėjot gal šitą legendą apie žirgą šito - taip? Irgi legenda. Nu taip negalėjo gi būti. Vot čia, kad, reiškia, karaimai vyrai išėjo... nu, kaip Vytautas atvežė, i čia jau visi [karaimai] gyveno kaip sargybiniai ten i t. t... Ir, reiškia, išėjo, reiškia, į karą ir liko moterys su vaikais. Ir pavasarį potvynis pasidarė, ežeras kilo ir užliejo visą tą karaimų gatvę, viską, namai - negalėjo [...] išeit. Ir, reiškia, nuėjo pas Vytautą, prašo:
- Gelbėkit mus. Mūsų vyrų nėra, gelbėkit.
Ir, šitas, Vytautas atvažiavo su savo žirgu, ir žirgas geria gėrė gėrė gėrė šitą vandenį, ir visą išgėrė šitą vandenį, pasidarė sausa, ir jis tada nuvažiavo. O ten kur mūsų kapai, kapiniai ten [...] tiesiai į kairę eina kelias išvažiuoja į tą [...] kaimą, nu kaip jinai - Naujasodis, į Naujasodį eina tas kelias. Ir jis, reiškia, nuvažiavo ten kur mūsų kapinės, ir miškas vo ta – priešais kur Totoriškos. Ir ten sprogo šitas žirgas, ir išsiliejo ežeras. Ten yra ežeras. Ir lenkų laikais jis vadindavosi "Gnilo Jezioro". Ir ten tikrai toksai kvapas, žinot taip... Ten nei valčių, nei nieko – tiktai žolė tokia ir vot ežeras – kad čia nuo Vytauto to žirgo.
[...] Jis ten sprogo ir pasidarė ežeras ir už tai vadindavo tą ežerą "Gnilo Jezioro". Jis ten mažas, prie vo Totor.., ne prie Totoriškių – jis tiesiog ten kaip vienoj vietoj toks kaip tevnkinys, ir ten tikrai kvapas toks būdavo toksai, žinot – žalia visur aplink, jis gal ir negilus buvo. Ten, nu, vienu žodžiu, nenaudojosi, kad ten ežeras buvo, kad ten valtį turėt ar ką. Ten yra jau toks – tvenkinys. Kad, reiškia sprogo jau..

Pateikėjas: Lydija Maškėvič Užrašymo metu pateikėjai buvo 86 m.
Fiksuotojai: Lina Sokolovaitė Vykintas Vaitkevičius
Fiksavimo metai: 2008
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1769&FId=3537

Padavimas apie Žydiškių kaimo pavadinimo kilmę

Tame kaime buvo du namai žydų. Jau labai seniai tie žydai išvažiavo į Palestiną. Tai nuog to ir vadinasi kaimas Žydiškiais. Neprisimenu tų žydų vardų nei pavardžių, tik prisimenu, kurioj vietoj kaimas buvo. Aš tada dar maža buvau.

Pateikėjas: A. Venzlauskienė Užrašymo metu pateikėjai buvo 67 m.
Fiksuotojas: Z. Urbonienė
Fiksavimo metai: 1968
Puslapis: http://old.aruodai.lt/paieska/fiksacijos.php?OId=1723&FId=3467
 Keliauk kitaip - visos teisės saugomos.
Projektą „Kompleksinė visuomenės informavimo ir švietimo apie saugomų
teritorijų svarbą bei aplinkai palankų gyvenimo būdą programa
"Keliaukime kitaip!" finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programą
Tel. +370 620 46510, el. p. info@keliaukkitaip.lt