A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Router.php

Line Number: 96

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Output.php

Line Number: 51

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/CodeIgniter.php

Line Number: 227

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/CodeIgniter.php

Line Number: 248

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 974

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 220

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB.php

Line Number: 39

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB.php

Line Number: 119

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB.php

Line Number: 123

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 824

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/virt/keliaukkitaip.lt/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB_driver.php

Line Number: 427

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB_driver.php

Line Number: 428

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 683

Keliauk Kitaip

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 683

- Vardas
- Slaptažodis
Prisijungti

NAUJAUSI STRAIPSNIAI

2014-05-08 23:18:28
Vedini profesoriaus Tado Ivanausko pavyzdžio

Vedini profesoriaus Tado Ivanausko pavyzdžio

PLAČIAU ...

2014-05-08 23:16:18
Gamtos ir miesto sintezė

Gegužės 14 d. 20.00 val. prie…

PLAČIAU ...

MOKYMAI | RADIJAS | APIE PROJEKTĄ | MEMORANDUMAS | APIE MUS | DUK | KONTAKTAI |

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 683

Keliautojo atmintinė – Žemaitijos nacionalinio parko lankymo taisyklės


I. Bendrosios nuostatos

1. Žemaitijos nacionalinis parkas (toliau – Parkas) – tai saugoma teritorija, įsteigta gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais sudėtingoje, ypač vertingoje teritorijoje, kurios apsauga ir tvarkymas siejamas su teritorijos funkcinių bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų nustatymu.

2. Parko lankymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato lankymosi Parke pažintiniais, poilsio ir kitais tikslais tvarką.

3. Asmenys, besilankantys Parke, privalo laikytis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Laukinės augalijos, Laukinės gyvūnijos, Saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių bei bendrijų, Miškų ir kitų įstatymų, parko nuostatų bei apsaugos reglamento, vietos savivaldos institucijų sprendimų, susijusių su lankymusi Parke, kitų teisės aktų bei šių taisyklių reikalavimų.

4. Parko lankytojas- fizinis asmuo, kuris pažintiniais, profesiniais-dalykiniais, etniniais, kultūriniais, rekreaciniais, sveikatingumo, religiniais ar specialiais tikslais lankosi ar gyvena parko teritorijoje, jei ši veikla nėra mokymasis ar apmokamas darbas lankomoje vietovėje.

II. Parko lankytojų teisės ir pareigos

5. Parko lankytojai turi teisę lankytis Parke, išskyrus Parko gamtiniuose rezervatuose, pusiasaliuose ir salose. Lankymo tvarka šiuose gamtiniuose objektuose numatyta taisyklių atskiruose skyriuose.

6. Parko lankytojai privalo:

6.1. saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), tausoti gamtos išteklius;

6.2. nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų;

6.3. tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę, stovyklavietę ar kitą lankomą teritoriją, šiukšles sudedant į šiukšlių dėžes o jei jų nėra šiukšles išsivežti;

6.4. rūšiuoti atliekas ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai;

6.5. mokamose stovyklavietėse ir poilsiavietėse sumokėti nustatyto dydžio mokestį teritoriją aptarnaujančios institucijos įgaliotiems asmenims, apie tai informacija teikiama stenduose;

6.6. saugiai elgtis su ugnimi – laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamais ženklais. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti, kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs. Pastebėję gaisrą, jį užgesinti, o jeigu tai neįmanoma - apie gaisrą nedelsiant pranešti Parko direkcijai, policijai, valstybinei priešgaisrinės apsaugos tarnyba;

6.7. apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus, gaisrus saugomų teritorijų režimo ar kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai, atitinkamai savivaldybės institucijai, Parko direkcijai (Plateliai, Didžioji g.10 arba telefonu             8-448 49337      );

6.8. nardyti su naro įranga (akvalangu) Parko teritorijos vandenyse galima turint atitinkamą pažymėjimą ir užsiregistravus Parko direkcijos inspekcijoje (Plateliai, Didžioji g.10 arba telefonais 8-686-24735, 8-677-86345). Juridiniai ar fiziniai asmenys organizuodami mokymus, treniruotes, ekskursijas po vandeniu privalo turėti sutartį su Parko direkcija dėl nardymo nurodytame vandens telkinyje ar jo dalyje.

7. Organizuoti sąskrydžius, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus masinius, renginius, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 100 žmonių, Parke, išskyrus miestų, miestelių teritorijas, leidžiama tik raštu tai suderinus su parko direkcija ir teritorijos savininku, valdytoju ar naudotoju.

8. Suderinti su Parko direkcija lankymąsi gamtiniuose rezervatuose.

III. Parko lankytojams draudžiama veikla

9. Parko lankytojams draudžiama:

9.1. lankytis Ertenio, Pakastuvos, Paparčių, Siberijos, Užpelkių telmologiniuose (pelkių) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;

9.2. lankytis gamtiniuose rezervatuose nesuderinus Parko direkcija;

9.3. lankytis Parko vandens telkiniuose esančių salų ir pusiasalių nesilaikant papildomų reikalavimų numatytų šiuose taisyklėse;

9.4. laikyti ir naudoti mažuosius ir sportinius laivus ar įrengiant jų stovėjimo įrenginius nesilaikant papildomų reikalavimų numatytų šiuose taisyklėse;

9.5. kurti laužus, statyti palapines tam tikslui neįrengtose ir nenumatytose vietose;

9.6. naikinti ir žaloti gamtos ir kultūros paveldo objektus (vertybes);

9.7. gadinti, naikinti ar savavališkai perkelti rekreacinius įrenginius, informacines rodykles, stendus, riboženklius, kvartalinius stulpus ir ženklus, priešgaisrinius įrenginius;

9.8. savavališkai kirsti, naikinti, žaloti medžius ar krūmus;

9.9. gaudyti, naikinti ir žaloti laukinius gyvūnus, išsinešti juos su savimi, rinkti paukščių kiaušinius, ardyti jų būstus (olas, dreves, lizdus ir pan.) ar kitaip kenkti gyvūnų aplinkai;

9.10. rinkti į Lietuvos Respublikos raudonąją knygą įrašytų rūšių augalus ir grybus, naikinti jų augimvietes;

9.11. naikinti ar žaloti skruzdėlynus;

9.12. naikinti, žaloti, rinkti ar išsinešti, išsivežti miško paklotę;

9.13. triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trukdyti kitų Parko lankytojų ar vietos gyventojų poilsio;

9.14. leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;

9.15. statyti transporto priemones arčiau kaip 25 metrai nuo vandens telkinio kranto ar vandens telkinio šlaito viršutinės briaunos, kai krantai yra statūs, išskyrus stovėjimą įrengtose ir atitinkamais ženklais pažymėtose automobilių stovėjimo aikštelėse, plauti autotransporto priemones vandens telkiniuose;

9.16. važinėti motorinėmis transporto priemonėmis vandens telkinių ledo paviršiumi;

9.17. šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius, skalbti ežeruose ir upėse;

9.18. užkasti šiukšles ir atliekas;

9.19. deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;

9.20. ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;

9.21. trukdyti stovyklaviečių, poilsiaviečių įrengimo, apželdinimo, pažintinių takų žymėjimo ir įrengimo bei kitiems tvarkymo darbams Parke.

IV. Lankymasis parko rezervatuose

10. Lankytis Parko Plokštinės ir Rukundžių gamtiniuose rezervatuose leidžiama tik mokslo tiriamaisiais, mokomaisiais ar pažintiniais tikslais, laikantis šių taisyklių nurodytos tvarkos.

11. Lankymasis mokslo tiriamaisiais tikslais yra gamtinės medžiagos ir duomenų rinkimas bei stebėjimai, vadovaujantis patvirtintomis parko gamtos tyrimų programomis. Šiais tikslais lankytis rezervatuose leidžiama specialistams, kurių darbo ar studijų sritis yra susijusi su gamtos tyrimais, pagal patvirtintas ir su direkcija suderintas tyrimų programas. Programose nurodomi tyrimų tikslai, renkamų duomenų ir kolekcinės medžiagos apimtys, numatomi duomenų skelbimo būdai, tyrimų vieta, laikas, maršrutai, ataskaitų apie atliktus tyrimus ir jų rezultatus pateikimo Parko direkcijai tvarka.

12. Mokomaisiais tikslais lankytis rezervatų teritorijose leidžiama tik su grupių vadovais, lydint Parko direkcijos specialistui, direkcijos nustatytu paros laiku ir laikotarpiu ir pagal patvirtintas bei su direkcija suderintas mokymo programas, kuriose turi būti nurodyti mokymo tikslai, mokymo vieta, laikas, maršrutai, ataskaitų apie atliktus stebėjimus ir jų rezultatus pateikimo valstybinio parko direkcijai tvarka.

V. Lankymas Žemaitijos nacionalinio parko vandens telkiniuose esančių salų ir pusiasalių

13. Miško gaisrams kilti palankiu laikotarpiu, saugotinų gyvūnų veisimosi metu ir dėl kitų svarbių priežasčių ŽNPD gali laikinai uždrausti ar apriboti piliečių lankymąsi salose ir pusiasaliuose.

14. Statyti mažuosius, sportinius ir pramoginius laivus prie salų ir pusiasalių leidžiama tik nurodytose vietose.

15. Visose parko vandens telkinių salose bei hidrografiniuose gamtos paminklų teritorijose (Briedsalėje, Veršių ir Pilies salose, Kreiviškių ir Auksalės pusiasaliuose) lankytojams draudžiama

- organizuoti pažintines ekskursijas į hidrografinius gamtos paminklus (Briedsalę, Veršių ir Pilies salas, Kreiviškių ir Auksalės pusiasalius) nesuderinus su Parko direkcija;

- kirsti ar kitaip žaloti augančius medžius, krūmus, kasinėti ar kitaip ardyti miško paklotę;

- trikdyti gyvūnijos ramybę (tikrinti inkilus, lizdus, ieškoti lizdaviečių, triukšmauti;

VI.Mažųjų, sportinių, pramoginių laivų ir jų stovėjimo įrenginių naudojimosi Žemaitijos nacionalinio parko vidaus vandenyse tvarka

16. Organizuoti vandens telkiniuose mažųjų ir sportinių laivų varžybas, šventes, regatas leidžiama tik suderinus su Parku.

17. Valčių savininkai, norintys įrengti valčių laikymo vietą Parko ežerų pakrantėse, savo interesus turi derinti su ŽNPD.

18. Motoriniais (naudojančiais kurą -benziną, mazutą, dyzelį) laivais ir vandens motociklais ŽNP vandens telkiniuose plaukioti draudžiama. Vykdant sportinius renginius, sportines treniruotes ir pasirašius sutartį su Parko direkcija, leidžiama naudoti motorines plaukiojančias priemones pagal suderintą sutarties priede grafiką.

19. Rezervate bei rezervatinių zonų vandens telkiniuose irklinėmis ir kitomis plaukiojimo priemonėmis plaukioti draudžiama (Endriuškaičių, Iešnalio ir Rukundžio rezervato ežere);

20. Pakastuvos ežere draudžiama plaukioti ir žvejoti nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. (telmologinis draustinis).

VII. Baigiamosios nuostatos

21. Pažeidus Saugomų teritorijų įstatymą, Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymą, šią tvarką, juridiniai ar fiziniai asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka;

Keliautojo atmintinė – Žemaitijos nacionalinio  parko lankymo taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Žemaitijos nacionalinis parkas (toliau – Parkas) – tai saugoma teritorija, įsteigta gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais sudėtingoje, ypač vertingoje teritorijoje, kurios apsauga ir tvarkymas siejamas su teritorijos funkcinių bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų nustatymu.

2. Parko lankymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato lankymosi Parke pažintiniais, poilsio ir kitais tikslais tvarką.

3. Asmenys, besilankantys Parke, privalo laikytis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Laukinės augalijos, Laukinės gyvūnijos, Saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių bei bendrijų, Miškų ir kitų įstatymų, parko nuostatų bei apsaugos reglamento, vietos savivaldos institucijų sprendimų, susijusių su lankymusi Parke, kitų teisės aktų bei šių taisyklių reikalavimų.

4. Parko lankytojas- fizinis asmuo, kuris pažintiniais, profesiniais-dalykiniais, etniniais, kultūriniais, rekreaciniais, sveikatingumo, religiniais ar specialiais tikslais lankosi ar gyvena parko teritorijoje, jei ši veikla nėra mokymasis ar apmokamas darbas lankomoje vietovėje.

II. Parko lankytojų teisės ir pareigos

5. Parko lankytojai turi teisę lankytis Parke, išskyrus Parko gamtiniuose rezervatuose, pusiasaliuose ir salose. Lankymo tvarka šiuose gamtiniuose objektuose numatyta taisyklių atskiruose skyriuose.

6. Parko lankytojai privalo:

6.1. saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), tausoti gamtos išteklius;

6.2. nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų;

6.3. tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę, stovyklavietę ar kitą lankomą teritoriją, šiukšles sudedant į šiukšlių dėžes o jei jų nėra šiukšles išsivežti;

6.4. rūšiuoti atliekas ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai;

6.5. mokamose stovyklavietėse ir poilsiavietėse sumokėti nustatyto dydžio mokestį teritoriją aptarnaujančios institucijos įgaliotiems asmenims, apie tai informacija teikiama stenduose;

6.6. saugiai elgtis su ugnimi – laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamais ženklais. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti, kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs. Pastebėję gaisrą, jį užgesinti, o jeigu tai neįmanoma - apie gaisrą nedelsiant pranešti Parko direkcijai, policijai, valstybinei priešgaisrinės apsaugos tarnyba;

6.7. apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus, gaisrus saugomų teritorijų režimo ar kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai, atitinkamai savivaldybės institucijai, Parko direkcijai (Plateliai, Didžioji g.10 arba telefonu             8-448 49337      );

6.8. nardyti su naro įranga (akvalangu) Parko teritorijos vandenyse galima turint atitinkamą pažymėjimą ir užsiregistravus Parko direkcijos inspekcijoje (Plateliai, Didžioji g.10 arba telefonais 8-686-24735, 8-677-86345). Juridiniai ar fiziniai asmenys organizuodami mokymus, treniruotes, ekskursijas po vandeniu privalo turėti sutartį su Parko direkcija dėl nardymo nurodytame vandens telkinyje ar jo dalyje.

7. Organizuoti sąskrydžius, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus masinius, renginius, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 100 žmonių, Parke, išskyrus miestų, miestelių teritorijas, leidžiama tik raštu tai suderinus su parko direkcija ir teritorijos savininku, valdytoju ar naudotoju.

8. Suderinti su Parko direkcija lankymąsi gamtiniuose rezervatuose.

III. Parko lankytojams draudžiama veikla

9. Parko lankytojams draudžiama:

9.1. lankytis Ertenio, Pakastuvos, Paparčių, Siberijos, Užpelkių telmologiniuose (pelkių) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;

9.2. lankytis gamtiniuose rezervatuose nesuderinus Parko direkcija;

9.3. lankytis Parko vandens telkiniuose esančių salų ir pusiasalių nesilaikant papildomų reikalavimų numatytų šiuose taisyklėse;

9.4. laikyti ir naudoti mažuosius ir sportinius laivus ar įrengiant jų stovėjimo įrenginius nesilaikant papildomų reikalavimų numatytų šiuose taisyklėse;

9.5. kurti laužus, statyti palapines tam tikslui neįrengtose ir nenumatytose vietose;

9.6. naikinti ir žaloti gamtos ir kultūros paveldo objektus (vertybes);

9.7. gadinti, naikinti ar savavališkai perkelti rekreacinius įrenginius, informacines rodykles, stendus, riboženklius, kvartalinius stulpus ir ženklus, priešgaisrinius įrenginius;

9.8. savavališkai kirsti, naikinti, žaloti medžius ar krūmus;

9.9. gaudyti, naikinti ir žaloti laukinius gyvūnus, išsinešti juos su savimi, rinkti paukščių kiaušinius, ardyti jų būstus (olas, dreves, lizdus ir pan.) ar kitaip kenkti gyvūnų aplinkai;

9.10. rinkti į Lietuvos Respublikos raudonąją knygą įrašytų rūšių augalus ir grybus, naikinti jų augimvietes;

9.11. naikinti ar žaloti skruzdėlynus;

9.12. naikinti, žaloti, rinkti ar išsinešti, išsivežti miško paklotę;

9.13. triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trukdyti kitų Parko lankytojų ar vietos gyventojų poilsio;

9.14. leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;

9.15. statyti transporto priemones arčiau kaip 25 metrai nuo vandens telkinio kranto ar vandens telkinio šlaito viršutinės briaunos, kai krantai yra statūs, išskyrus stovėjimą įrengtose ir atitinkamais ženklais pažymėtose automobilių stovėjimo aikštelėse, plauti autotransporto priemones vandens telkiniuose;

9.16. važinėti motorinėmis transporto priemonėmis vandens telkinių ledo paviršiumi;

9.17. šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius, skalbti ežeruose ir upėse;

9.18. užkasti šiukšles ir atliekas;

9.19. deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;

9.20. ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;

9.21. trukdyti stovyklaviečių, poilsiaviečių įrengimo, apželdinimo, pažintinių takų žymėjimo ir įrengimo bei kitiems tvarkymo darbams Parke.

IV. Lankymasis parko rezervatuose

10. Lankytis Parko Plokštinės ir Rukundžių gamtiniuose rezervatuose leidžiama tik mokslo tiriamaisiais, mokomaisiais ar pažintiniais tikslais, laikantis šių taisyklių nurodytos tvarkos.

11. Lankymasis mokslo tiriamaisiais tikslais yra gamtinės medžiagos ir duomenų rinkimas bei stebėjimai, vadovaujantis patvirtintomis parko gamtos tyrimų programomis. Šiais tikslais lankytis rezervatuose leidžiama specialistams, kurių darbo ar studijų sritis yra susijusi su gamtos tyrimais, pagal patvirtintas ir su direkcija suderintas tyrimų programas. Programose nurodomi tyrimų tikslai, renkamų duomenų ir kolekcinės medžiagos apimtys, numatomi duomenų skelbimo būdai, tyrimų vieta, laikas, maršrutai, ataskaitų apie atliktus tyrimus ir jų rezultatus pateikimo Parko direkcijai tvarka.

12. Mokomaisiais tikslais lankytis rezervatų teritorijose leidžiama tik su grupių vadovais, lydint Parko direkcijos specialistui, direkcijos nustatytu paros laiku ir laikotarpiu ir pagal patvirtintas bei su direkcija suderintas mokymo programas, kuriose turi būti nurodyti mokymo tikslai, mokymo vieta, laikas, maršrutai, ataskaitų apie atliktus stebėjimus ir jų rezultatus pateikimo valstybinio parko direkcijai tvarka.

V. Lankymas Žemaitijos nacionalinio parko vandens telkiniuose esančių salų ir pusiasalių

13. Miško gaisrams kilti palankiu laikotarpiu, saugotinų gyvūnų veisimosi metu ir dėl kitų svarbių priežasčių ŽNPD gali laikinai uždrausti ar apriboti piliečių lankymąsi salose ir pusiasaliuose.

14. Statyti mažuosius, sportinius ir pramoginius laivus prie salų ir pusiasalių leidžiama tik nurodytose vietose.

15. Visose parko vandens telkinių salose bei hidrografiniuose gamtos paminklų teritorijose (Briedsalėje, Veršių ir Pilies salose, Kreiviškių ir Auksalės pusiasaliuose) lankytojams draudžiama

- organizuoti pažintines ekskursijas į hidrografinius gamtos paminklus (Briedsalę, Veršių ir Pilies salas, Kreiviškių ir Auksalės pusiasalius) nesuderinus su Parko direkcija;

- kirsti ar kitaip žaloti augančius medžius, krūmus, kasinėti ar kitaip ardyti miško paklotę;

- trikdyti gyvūnijos ramybę (tikrinti inkilus, lizdus, ieškoti lizdaviečių, triukšmauti;

VI.Mažųjų, sportinių, pramoginių laivų ir jų stovėjimo įrenginių naudojimosi Žemaitijos nacionalinio parko vidaus vandenyse tvarka

16. Organizuoti vandens telkiniuose mažųjų ir sportinių laivų varžybas, šventes, regatas leidžiama tik suderinus su Parku.

17. Valčių savininkai, norintys įrengti valčių laikymo vietą Parko ežerų pakrantėse, savo interesus turi derinti su ŽNPD.

18. Motoriniais (naudojančiais kurą -benziną, mazutą, dyzelį) laivais ir vandens motociklais ŽNP vandens telkiniuose plaukioti draudžiama. Vykdant sportinius renginius, sportines treniruotes ir pasirašius sutartį su Parko direkcija, leidžiama naudoti motorines plaukiojančias priemones pagal suderintą sutarties priede grafiką.

19. Rezervate bei rezervatinių zonų vandens telkiniuose irklinėmis ir kitomis plaukiojimo priemonėmis plaukioti draudžiama (Endriuškaičių, Iešnalio ir Rukundžio rezervato ežere);

20. Pakastuvos ežere draudžiama plaukioti ir žvejoti nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. (telmologinis draustinis).

VII. Baigiamosios nuostatos

21. Pažeidus Saugomų teritorijų įstatymą, Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymą, šią tvarką, juridiniai ar fiziniai asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 683

Keliauk kitaip - visos teisės saugomos.
Projektą „Kompleksinė visuomenės informavimo ir švietimo apie saugomų
teritorijų svarbą bei aplinkai palankų gyvenimo būdą programa
"Keliaukime kitaip!" finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programą
Tel. +370 620 46510, el. p. info@keliaukkitaip.lt