A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Router.php

Line Number: 96

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Output.php

Line Number: 51

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/CodeIgniter.php

Line Number: 227

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/CodeIgniter.php

Line Number: 248

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 974

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 220

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB.php

Line Number: 39

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB.php

Line Number: 119

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB.php

Line Number: 123

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 824

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/virt/keliaukkitaip.lt/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB_driver.php

Line Number: 427

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB_driver.php

Line Number: 428

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 683

Keliauk Kitaip

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 683

- Vardas
- Slaptažodis
Prisijungti

NAUJAUSI STRAIPSNIAI

2014-05-08 23:18:28
Vedini profesoriaus Tado Ivanausko pavyzdžio

Vedini profesoriaus Tado Ivanausko pavyzdžio

PLAČIAU ...

2014-05-08 23:16:18
Gamtos ir miesto sintezė

Gegužės 14 d. 20.00 val. prie…

PLAČIAU ...

MOKYMAI | RADIJAS | APIE PROJEKTĄ | MEMORANDUMAS | APIE MUS | DUK | KONTAKTAI |

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 683

Keliautojo atmintinė – lankymosi Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate taisyklės


Keliautojo atmintinė – lankymosi Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas (toliau – Rezervatas) įsteigtas išsaugoti unikalų ir didžiausią Lietuvoje Čepkelių pelkyną su reliktiniais ežerais, žemynines kopas ir apypelkio miškus Pietryčių Lietuvos (Dainavos) smėlėtosios lygumos pakraštyje, Katros, Ūlos ir Grūdos upių vandenskyroje, taip pat būdingą ir retą augaliją, grybiją ir gyvūniją.

 2. Rezervato lankymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato lankymosi Rezervate gamtos mokslinių tyrimų ir stebėjimų, mokomaisiais ir pažintiniais tikslais tvarką.

 3. Asmenys, besilankantys Rezervate, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų, Laukinės augalijos, Laukinės gyvūnijos, Saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių bei bendrijų, Miškų ir kitų įstatymų, Rezervato nuostatų bei lankymosi valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose tvarkos, kitų teisės aktų bei šių taisyklių reikalavimų.

II. PARKO LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Lankytis rezervate leidžiama tik turint Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos (toliau vadinama – Direkcija) išduotą leidimą arba lydint Direkcijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams:

+ vykdant priemones, numatytas rezervato tvarkymo plane;

+ gamtos mokslinių tyrimų ir stebėjimų tikslais, atitinkančiais rezervato steigimo tikslus, mokslo įstaigų specialistams, kurių darbo sritis susijusi su gamtos tyrimais, rinkti gamtinę medžiagą (gamtinės medžiagos paėmimas turi būti vykdomas, vadovaujantis Aplinkos ministerijos nustatyta saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų paėmimo iš gamtinės aplinkos tvarka)  ir duomenis, stebėti gamtinę aplinką;

+ studentų ir moksleivių grupėms ir jų vadovams mokomosios praktikos metu mokomaisiais tikslais tirti ir stebėti gamtą nepaimant gamtinės medžiagos tyrimams;

+ lankytojų grupėms ar pavieniams asmenims tik pažintiniais takais – susipažinti su rezervate saugomais gamtos kompleksais ir objektais nepaimant gamtinės medžiagos;

+ lankymasis uogavimo ir grybavimo tikslais, atsižvelgiant į nusistovėjusias tradicijas Pietryčių Lietuvoje vietos gyventojams, ne verslo tikslais ir tik pačių gyventojų poreikiams tenkinti.

 1. Lankantis Rezervate mokomaisiais ir pažintiniais tikslais grupei žmonių, leidimas išduodamas grupės vadovo (atsakingo asmens) vardu, nurodant bendrą lankytojų skaičių.

 2. Lankantis Rezervate mokomaisiais ar pažintiniais tikslais nuo balandžio 1 d. iki liepos 1 d., atsižvelgiant į paukščių perėjimo ir daugelio kitų gyvūnų veisimosi laikotarpį, leidžiamas ekskursijų skaičius pažintiniame take dvi per dieną, kiekvienoje iš grupių sukomplektuojant nedaugiau kaip po 20 dalyvių. Šias ekskursijas vesti tik lydint Direkcijos darbuotojams ar licenzijas turintiems gamtos gidams, turintiems grupei skirtą leidimą.

 3. Leidimai lankytis rezervate įgyvendinant priemones, numatytas rezervato tvarkymo plane, gamtos mokslinių tyrimų ir stebėjimų, mokomaisiais, pažintiniais ar uogavimo ir grybavimo tikslais yra nemokami. Šių leidimų blanko formą tvirtina Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Leidimus išduoda Direkcija, vadovaudamasi lankymosi valstybiniuose rezervatuose tvarka, kurią nustato Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.

 4. Neturintiems Direkcijos leidimo arba nelydimiems Direkcijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų asmenims (išskyrus Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, bei pareigūnus, vykdančius kontrolę pagal kompetenciją, nustatytą teisės aktuose) draudžiama būti rezervate (išskyrus Katros kaimą ir kelią, vedantį į jį).

 5. Fiziniai ir juridiniai asmenys gali vykdyti gamtos mokslinius tyrimus ir stebėjimus rezervate tik vadovaudamiesi mokslo, mokymo ar kitų institucijų patvirtintomis ir su Direkcija suderintomis tyrimų programomis. Baigus vykdyti tyrimus ir stebėjimus, vienas parengtos ataskaitos egzempliorius pateikiamas Direkcijai.

 6.  Uogauti ir grybauti rezervato tvarkymo plane nustatytuose plotuose leidžiama tik vietos gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą kaimuose, kurių sąrašą tvirtina Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba);

 7. Uogauti ir grybauti leidžiama šviesiu paros metu (iki 17 valandos) 10 dienų nuo rugsėjo mėnesio pirmojo šeštadienio, turint Direkcijos išduotą leidimą su nuotrauka arba leidimą be nuotraukos ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka.

 8. Rezervato lankytojams draudžiama kurti laužus, statyti palapines, gadinti, naikinti ar savavališkai perkelti rekreacinius įrenginius, informacines rodykles, stendus, riboženklius, kvartalinius stulpus ir ženklus, priešgaisrinius įrenginius, kirsti, naikinti, žaloti medžius ar krūmus, gaudyti, naikinti ir žaloti laukinius gyvūnus, išsinešti juos su savimi, rinkti paukščių kiaušinius, ardyti jų būstus (olas, dreves, lizdus ir pan.) ar kitaip kenkti gyvūnų aplinkai, rinkti augalus ir grybus, naikinti jų augimvietes, triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trikdyti rimtį, atsivežti šunis, kates ar kitus naminius gyvūnus, šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius ar kitaip neigiamai įtakoti natūralius gamtos procesus.

III. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ

 1. Lankymosi Rezervate kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai.

 2. Fiziniai ir juridiniai asmenys rezervate ir jo buferinės apsaugos zonoje privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato nuostatuose, lankymosi valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose tvarkoje ir kituose teisės aktuose, taip pat šiose taisyklėse.

 3. Asmenys, pažeidę Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 683

Keliauk kitaip - visos teisės saugomos.
Projektą „Kompleksinė visuomenės informavimo ir švietimo apie saugomų
teritorijų svarbą bei aplinkai palankų gyvenimo būdą programa
"Keliaukime kitaip!" finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programą
Tel. +370 620 46510, el. p. info@keliaukkitaip.lt