A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Router.php

Line Number: 96

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Output.php

Line Number: 51

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/CodeIgniter.php

Line Number: 227

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/CodeIgniter.php

Line Number: 248

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 974

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 220

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB.php

Line Number: 39

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB.php

Line Number: 119

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB.php

Line Number: 123

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 824

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/virt/keliaukkitaip.lt/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB_driver.php

Line Number: 427

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB_driver.php

Line Number: 428

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 683

Keliauk Kitaip

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 683

- Vardas
- Slaptažodis
Prisijungti

NAUJAUSI STRAIPSNIAI

2014-05-08 23:18:28
Vedini profesoriaus Tado Ivanausko pavyzdžio

Vedini profesoriaus Tado Ivanausko pavyzdžio

PLAČIAU ...

2014-05-08 23:16:18
Gamtos ir miesto sintezė

Gegužės 14 d. 20.00 val. prie…

PLAČIAU ...

MOKYMAI | RADIJAS | APIE PROJEKTĄ | MEMORANDUMAS | APIE MUS | DUK | KONTAKTAI |

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 683

Keliautojo atmintinė - Žuvinto biosferos rezervato gamtinių rezervatų lankymo tvarka


Keliautojo atmintinė - Žuvinto biosferos rezervato  gamtinių rezervatų lankymo tvarka

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Žuvinto biosferos rezervato gamtinių rezervatų tvarka reglamentuoja asmenų lankymosi Žuvinto biosferos rezervato gamtiniuose rezervatuose (toliau – Gamtiniai rezervatai) tikslus, sąlygas ir leidimų lankytis ir licencinės žūklės Gamtiniuose rezervatuose išdavimą.

2. Asmenys, besilankantys Gamtiniuose rezervatuose, privalo laikytis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Žuvinto biosferos rezervato nuostatų, Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 24-784), kitų teisės aktų bei šios tvarkos reikalavimų.

II. LANKYMOSI TIKSLAI

3. Lankytis Gamtiniuose rezervatuose leidžiama šiais tikslais:

3.1.gamtos mokslinių tyrimų ir stebėjimų;

3.2. mokomaisiais;

3.3. pažintiniais;

3.4. uogauti (spanguoliauti) ir grybauti;

3.5. licencinės žūklės.

4. Lankymasis gamtos mokslinių tyrimų ir stebėjimų tikslais yra gamtinės medžiagos ir duomenų rinkimas bei stebėjimai, vadovaujantis tyrimų programomis, suderintomis su Žuvinto biosferos rezervato direkcija (toliau – Direkcija). Šios programos negali prieštarauti Gamtinių rezervatų steigimo tikslams. Gamtinės medžiagos paėmimas tyrimams turi būti vykdomas, vadovaujantis Aplinkos ministerijos nustatyta Saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų paėmimo iš gamtinės aplinkos tvarka, suderinus su Direkcija.

5. Lankymasis mokomaisiais tikslais yra studentų ir moksleivių grupių ir jų vadovų lankymasis mokomųjų praktikų metu, siekiant tirti ir stebėti gamtą. Gamtinę medžiagą paimti tyrimams draudžiama.

6. Lankymasis pažintiniais tikslais yra lankytojų grupių bei pavienių asmenų lankymasis, siekiant susipažinti su Gamtiniuose rezervatuose saugomais gamtos kompleksais bei objektais. Lankymosi metu paimti gamtinę medžiagą draudžiama

7. Uogavimas (spanguoliavimas) ir grybavimas, atsižvelgiant į nusistovėjusias tradicijas Žuvinto gamtiniame rezervate leidžiamas vietos gyventojams ne verslo tikslais ir tik pačių gyventojų poreikiams tenkinti.

8. Licencinė žūklė leidžiama Žuvinto biosferos rezervato Žuvinto gamtiniame rezervate esančiame Žuvinto ežere (toliau – Žuvinto ežeras) vietos gyventojams, vadovaujantis įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mėgėjišką žūklę, nustatyta tvarka.

III. Lankymosi sąlygos

9. Gamtos mokslinių tyrimų ir stebėjimų tikslais Gamtiniuose rezervatuose leidžiama lankytis atitinkamą kvalifikaciją turintiems specialistams pagal patvirtintas ir su Direkcija suderintas tyrimų programas, kuriose nurodoma:

9.1. tyrimų tikslai, renkamų duomenų ir kolekcinės medžiagos apimtys, numatomi duomenų skelbimo būdai;

9.2. tyrimų vieta, laikas ir maršrutai;

9.3. ataskaitų apie atliktus tyrimus ir jų rezultatus pateikimo Direkcijai tvarka.

10. Mokomaisiais tikslais lankytis Gamtiniuose rezervatuose leidžiama studentų ir moksleivių grupėms bei jų vadovams pagal patvirtintas ir su Direkcija suderintas mokymo programas, kuriose nurodoma:

10.1. mokymo tikslai;

10.2. mokymo vieta, laikas ir maršrutai;

10.3. ataskaitų apie atliktus stebėjimus ir jų rezultatus pateikimo Rezervato direkcijai tvarka.

11. Mokomaisiais tikslais lankytis Gamtiniuose rezervatuose leidžiama tik su grupių vadovais, lydint Žuvinto biosferos rezervato direktoriaus (toliau – Direktorius) paskirtam Direkcijos darbuotojui.

12. Pažintiniais tikslais lankytis Gamtiniuose rezervatuose leidžiama tik įrengtais takais, lydint Direktoriaus paskirtam Direkcijos darbuotojui. Žuvinto biosferos rezervato tvarkymo plane gali būti numatytos atskiros įrengtų takų dalys, kuriose leidžiamas savarankiškas lankymas, nelydint Direkcijos darbuotojui.

13. Lankymosi gamtiniuose rezervatuose mokslinių tyrimų ir stebėjimų, mokomaisiais ir pažintiniais tikslais laikotarpį ir terminus nustato Direkcija, atsižvelgdama į paukščių perėjimo, migracinių susitelkimų ir kitus gamtinius faktorius.

14. Uogauti ir grybauti Gamtiniuose rezervatuose leidžiama, vadovaujantis šia tvarka:

14.1. vietos gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą kaimuose, kurių sąrašą tvirtina Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba);

14.2. uogauti ir grybauti leidžiama šviesiu paros metu (iki 17 val.) vieną dieną pasirinktinai nuo rugsėjo mėn. pirmojo šeštadienio trijų dienų laikotarpiu;

14.3. vietas, kuriose galima uogauti ir grybauti, nustato Direkcija, atsižvelgdama į migruojančių paukščių nakvynės vietų apsaugos reikalavimus.

15. Licencinė žūklė Žuvinto ežere leidžiama, vadovaujantis šia tvarka:

15.1. licencijos žvejoti išduodamos vienai dienai tik vietiniams gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Alytaus raj. Simno seniūnijos Aleknonių, Bambininkų, Grinkiškių ir Žuvintų kaimuose, besiribojančiuose su Žuvinto ežeru, taip pat Ąžuolinių kaimo gyventojams;

15.2. licencinė žūklė leidžiama tik nuo ledo nuo gruodžio 1 d. iki vasario 1d., esant susiformavusiai ištisinei ir saugiai ledo dangai, kartą per savaitę (šeštadieniais) nuo 8 val. iki saulės nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje), atitinkamais ženklais Direkcijos pažymėtose atvirose akvatorijose Žuvinto ežero 7, 8, 9 kvartaluose;

15.3. žvejoti leidžiama Mėgėjiškos žūklės taisyklėse nustatytais leidžiamais žūklės įrankiais, ir būdais, laikantis nustatytų žuvų dydžių, jų sugavimo kiekio ir kitų Mėgėjiškos žūklės taisyklių reikalavimų. Draudžiama naudoti masalui žuveles, atsivežtas iš kitų vandens telkinių

16. Asmenims, neturintiems Direkcijos išduotos licencijos žvejoti, leidimo lankytis arba nelydimiems Direkcijos darbuotojų, draudžiama būti Gamtiniuose rezervatuose.

17. Lankantis Gamtiniuose rezervatuose draudžiama:

17.1. būti leidime, licencijoje nenustatytose vietose ir nenustatytu laiku;

17.2. vykdyti leidime nurodytų tikslų neatitinkančią arba suderintose programose nenumatytą veiklą;

17.3. gadinti informacinius ženklus ir įrenginius, naikinti ir žaloti augaliją, gyvūniją ir grybiją, triukšmauti, teršti aplinką bei kitaip neigiamai veikti Gamtinių rezervatų ekosistemas.

IV. Leidimų LANKYTIS ir licencijŲ išdavimas

18. Lankytis Gamtiniuose rezervatuose mokslinių tyrimų ir stebėjimų, mokomaisiais, pažintiniais, uogavimo ir grybavimo tikslais galima tik turint Direkcijos išduotus leidimus su nuotrauka arba leidimą be nuotraukos ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka. Leidimas be nuotraukos, neturint asmens tapatybę patvirtinančio dokumento su nuotrauka, negalioja.

19. Licencijas žūklei Žuvinto ežere išduoda Direkcija, vadovaudamasi Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašų, patvirtintu aplinkos ministro 2005-02-10 įsakymu Nr. D1-75 (Žin., 2005, Nr. 24-784)

20. Licencijos žvejoti Žuvinto ežere galioja, tik turint žvejui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka.

21. Leidimai lankytis Gamtiniuose rezervatuose, išskyrus licencijas žūklei, yra nemokami.

22. Už licencijos išdavimą Žuvinto biosferos rezervate gyvenantiems vietos gyventojams (tame tarpe pensininkams ir vaikams iki 16 metų) valstybės rinkliava mažinama 50 procentų, t.y. licencijos parai išdavimas kainuoja 2,5 Lt.

23. Lankantis Gamtiniuose rezervatuose mokomaisiais ar pažintiniais tikslais grupei žmonių, leidimas išduodamas grupės vadovo (atsakingo asmens) vardu, nurodant bendrą lankytojų skaičių.

24. Leidimai lankytis Gamtiniuose rezervatuose (išskyrus licencijas žūklei Žuvinto ežere) registruojami žurnale, kuriame nurodoma leidimo išdavimo data, serija, numeris, lankymosi tikslas ir vieta / maršrutas, leidimą gavusio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, leidimo galiojimo laikas, leidimą išdavusio asmens pareigos ir parašas, leidimą gavusio ir su Žuvinto biosferos rezervato gamtinių rezervatų lankymo tvarka susipažinusio asmens parašas, žyma apie leidimo grąžinimą.

25. Lankytis pažintiniais tikslais nustatytais terminais be leidimų gali būti leidžiama Žuvinto biosferos rezervato tvarkymo plane numatytose, natūroje Direkcijos pažymėtose įrengtų takų atkarpose bei vietose.

26. Leidimai ir licencijos žūklei neišduodami asmenims per pastaruosius vienerius metus patrauktiems administracinėn atsakomybėn už aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus Žuvinto biosferos rezervate.

27. Pažeidus šią tvarką, Direkcija turi teisę iš asmenų leidimus, licencijas žūklei paimti ir negrąžinti, o asmenys už neteisėtus veiksmus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytąja tvarka.A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 683

Keliauk kitaip - visos teisės saugomos.
Projektą „Kompleksinė visuomenės informavimo ir švietimo apie saugomų
teritorijų svarbą bei aplinkai palankų gyvenimo būdą programa
"Keliaukime kitaip!" finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programą
Tel. +370 620 46510, el. p. info@keliaukkitaip.lt