- Vardas
- Slaptažodis
Prisijungti

NAUJAUSI STRAIPSNIAI

2014-05-08 23:18:28
Vedini profesoriaus Tado Ivanausko pavyzdžio

Vedini profesoriaus Tado Ivanausko pavyzdžio

PLAČIAU ...

2014-05-08 23:16:18
Gamtos ir miesto sintezė

Gegužės 14 d. 20.00 val. prie…

PLAČIAU ...

MOKYMAI | RADIJAS | APIE PROJEKTĄ | MEMORANDUMAS | APIE MUS | DUK | KONTAKTAI |

Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas


Pačiame pietiniame Lietuvos pakraštyje, šalia sienos su Baltarusija, telkšo Čepkelių pelkynas. Kai eini juo, po kojomis girdisi čep, čep, čep. Manoma, kad nuo to ir kilo Čepkelių pavadinimas. Čia 1975 metais buvo įkurtas Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas, tam kad būtų išsaugotas didžiausias Lietuvoje natūralaus hidrologinio režimo Čepkelių pelkynas, mišku apaugusios žemyninės kopos bei pelkės, supančios miškus, su šiems biotopams būdinga bei reta augalija, gyvūnija ir grybija. Rezervato plotas - 11212 hektarų.

Šioje teritorijoje nevykdoma jokia ūkinė veikla ir stipriai apribotas žmonių lankymasis. Rezervato takeliais tevaikšto ir įvairius stebėjimus bei tyrimus atlieka mokslininkai, apsaugą vykdo inspektoriai, o kitiems lankytojams įrengtas pažintinis takas, kuriuo eidami visi, lydimi rezervato darbuotojų, gali pamatyti ir pajausti laukinės gamtos gyvenimą. Be Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos leidimo Čepkelių rezervate lankytis draudžiama.

Čepkelių teritorija svarbi ne tik Lietuvos mastu - 1993 metais Lietuvai prisijungus prie Ramsar konvencijos, Čepkeliai įtraukti į tarptautinę reikšmę turinčių pelkinių vietovių sąrašą. Čepkelių rezervatas taip pat yra Natura 2000 teritorija - Europos   Sąjungos saugomų teritorijų tinklo dalis. Šis tinklas skirtas retų bei nykstančių rūšių ir buveinių apsaugai, kurios ypatingai svarbios visos Europos biologinei įvairovei.

Kaip papasakojo gamtos paveldo skyriaus vedėjas Mindaugas Lapelė, Čepkelių rezervate susiformavusi gamtinė aplinka ypatinga tuo, kad čia susitinka šiaurinės ir pietinės augalų bei gyvūnų rūšys. Tai didžiausi Lietuvoje aukštapelkės plotai su šiaurės kraštams būdingomis rūšimis. O aplinkui aukštapelkę supančiuose smėlynuose  įsikūrusios pietinės rūšys. Tuo Čepkeliai išsiskiria iš kitų Lietuvos pelkių ir tai sudaro specifinę jų biologinę įvairovę.

Apsilankyti rezervate leidžiama:

Nuo balandžio 1 d. iki liepos 1 d., tik lydint direkcijos darbuotojui arba licenciją turinčiam gamtos gidui, iš anksto užsakius ekskursiją. Tai ypatingas metas gamtoje, kai paukščiams ir gyvūnams reikalinga ramybė, todėl stengiamasi kuo mažiau juos trikdyti.

Nuo liepos 1 d. iki balandžio 1 d. galima lankytis savarankiškai, gavus direkcijos raštišką leidimą arba lydint rezervato gidui (ekskursija užsakoma iš anksto).

 Dėl leidimų arba norėdami užsisakyti ekskursiją kreipkitės į Marcinkonių lankytojų centrą. Nuo lankytojų centro iki pažintinio tako galima nuvykti tik lengvuoju automobiliu arba mikroautobusu. Didesniais autobusais važiuoti miško keliu nėra galimybės. Miško keliukai jautrūs didesniam tansportui. Kaip minėjo parko darbuotojai, miškovežiai, pasikrovę per didelius svorius, išmala miško kelius, ir jie tampa sunkiai pravažiuojami. O visus pažeidėjus sužiūrėti direkcija neturi nei pajėgumų, nei laiko. Mielai laukiami keliautojai, norintys iki  tako atvykti pėsčiomis arba dviračiais.

Einu Alkūnės kampo pažintiniu taku kartu su parko darbuotojais – vyriausiuoju  gamtos skyriaus specialistu G. Kibirkščiu ir M. Lapele ankstyvo ryto tyloje. Čia iš apžvalgos bokšto atsiveria didžiuliai miškingomis salomis pasipuošę padūmavusios pelkės plotai, o miško takeliu gali pasiekti medinį taką, kuris nuves į apžvalgos aikštelę. Geriausia kuomet eina nedaug žmonių, sako Mindaugas, tuomet ir „gamta neišsigąsta“, ir lankytojai daugiau pamato. Pats skaitantis paskaitas būsimiesiems gidams, jis kritiškai vertina gausų lankytojų srautų vedžiojimą pažintiniu taku. Be to, jo nuomone, ekskursijomis turėtų rūpintis atskiros privačios firmos, o gamtininkai dirbtų savo darbus. Patirtis byloja, kad daug ekskursantų atvyksta su nepagrįstais lūkesčiais, per menkai iš anksto pasiruošę. Žmogus, gyvenime neregėjęs pelkės, patenka į pačią įspūdingiausią Lietuvos pelkę ir būna priblokštas. Antra vertus, jis klausinėja, kodėl tolumoje nesimato briedžių, tetervinų, lūšių ir gervių, kurių nuotraukos sudėtos rezervato buklete. Dar - kodėl jam neleidžiama išbandyti save klampojant po pelkę, skinti uogas, kodėl draudžiama triukšmauti, garsiai susišūkauti su draugais. Pasak M. Lapelės, rezervato lankytojai turėtų būti ne atsitiktiniai, o jau iš anksto nusiteikę bei pasiruošę susitikimui su gamta žmonės.

Toliau takas veda per įvairaus amžiaus mišką, kuris paliktas nekertamas ir nevalomas. Čia daug senų ir nudžiūvusių medžių. Jau sausos, bet dar ilgai stovinčios vadinamos „sidabrinės“ pušys tampa namais geniams, meletoms ir kitiems uoksiniams paukščiams.

Vyriausiasis gamtos skyriaus specialistas Gintautas Kibirkštis pristatė Čepkelių rezervato struktūrą. Rezervato teritorija suskirstyta į dvi zonas. Daugiau nei 90 procentų patenka į griežtos apsaugos zoną. Joje visi gamtos procesai vyksta be tiesioginės žmogaus įtakos. Maždaug 230 ha rezervato plote vykdomi tvarkymo darbai. Jie yra būtini siekiant išsaugoti atviras pelkių, taip pat užliejamų pievų prie Katros upės bei menkai žolėmis apaugusias smėlio buveines. Aukštapelkėje tam tikrose vietose numatyta iškirsti pušis. Taip padidės atviros plynės. Tai tikučių, dirvinių sėjikų, didžiųjų kuolingų ir kitų retų paukščių buveinės. Kadaise Čepkeliai buvo gamtos ir žmogaus bendros veiklos kūrinys, jų darnių santykių atspindys. Dabar jei bandysite ieškoti Čepkeliuose pievų, kuriose ganosi gyvuliai ar žvėrys, linguoja atviri viksvinių sąžalynai, sunkiai beatrasite. Rezervato režimas, draudžiąs žmogaus veiklą, nykstantys kaimai, beatodairiška žvėrių medžioklė plotuose aplink rezervatą sąlygojo pievų išnykimą. Tik dar šienaujami Katros kaimo prieigose upės pakrantės lopinėliai džiugina orchidėjų - gegūnių žvakėmis. Tokiose vietose dar galima išgirsti griežlę. Krūmokšniais apaugusiose klampiose pievose gyvena perkūno oželiai, suokia lakštingalos, sutinkamas retas Lietuvoje paukštis –stulgys.

Pasak M. Lapelės, per rezervato gyvavimo metus labiausiai pakito atviros buveinės. Jų plotas sparčiai sumažėjo, apaugo mišku. Dabar miškas vis daugiau užkariauja atvirų aukštapelkių, tarpinių pelkių bei žemapelkių plotų, taip pat sausumos buveinių – atvirų miško aikščių, kopų šlaitų, buvusių pievų. Taip nutiko dėl keleto priežasčių. Svarbiausios jų – operatyvus gaisrų gesinimas bei tradicinio ūkininkavimo uždraudimas. Anksčiau šienauti ir ganyti plotai, nutraukus šią veiklą, pradėjo užaugti nendrėmis, gluosniais, berželiais. Taip besikeičianti aplinka tampa vis mažiau tinkama gyventi toms augalų ir gyvūnų rūšims, kurios anksčiau čia buvo gausios. Nemažai šių rūšių yra saugomos, įrašytos tiek į Lietuvos, tiek į tarptautinius nykstančių augalų ir gyvūnų sąrašus. Iškirtus krūmus, pievas vėl šienaujant ir jose ganant, bus atkurtos palankios sąlygos Katros slėnyje nuo seno gyvenusioms rūšims.

Čepkelių rezervato darbuotojai nuolat tiria gamtinę aplinką, kaupia duomenis apie jos būklę ir pokyčius. Taip pat jie prižiūri ir saugo teritoriją, teikia informaciją, bendrauja su lankytojais. Kaip papasakojo direkcijoje, lankytojai būna labai įvairūs. Be pažintinių tikslų Čepkelių rezervatas labiausiai vilioja savo spanguolėmis. Jų čia kartais būna tikrai nemažai. Metinis uogų derlius svyruoja nuo 88 iki 808 kg iš 1 ha. Rinkti spanguoles leidžiama tik vietiniams gyventojams ir tik nustatytu laiku, dešimt dienų nuo rugsėjo mėnesio pirmojo šeštadienio. Bet pasitaiko pažeidėjų, kurie slapta patenka į rezervatą. Pastebėti inspektorių, slepiasi pelkės salose ir neišeina iš raisto tol, kol per mobilųjį ryšį susižino, kad inspektoriai pasitraukė. Taip kartais ir tamsos sulaukia pelkėje.

Ankstyvo ryto šviesoje žvelgiu į nakties šalnos nubalintą pelkės apklotą ir žaviuosi. Visa tiesiog tobulai gražu. Akimirkos stebuklas, atsivėręs prieš akis. Saulė lėtai kyla virš pušų iš lėto atšildydama žemę. Ne be reikalo kėliausi labai anksti, dar prieš saulės patekėjimą. Net patys parko darbuotojai nustebę gėrisi atsivėrusiu vaizdu. Viską užfiksuoju fotokamera. Bet tai tik pasakojimas kitiems. Realus pajautimas daug kartų stipresnis. Norėtųsi, kad toks nepaliestos gamtos lopinėlis išliktų. Keliauk kitaip – tyliai, ir paslaptys tau atsivers...

Faktai ir skaičiai apie Čepkelių rezervatą:     

Bendras rezervato plotas 11 212 ha

Atstumas tarp pelkės pakraščių rytų – vakarų kryptimi apie 12 km

Čepkelių raisto plotas   5858 ha

Pelkės pakraščių ilgis apie 83

Pelkėje priskaičiuojama virš 80 salų ir salelių

Aukščiausiai iškilusi pelkyno vieta yra 134,4 m virš jūros lygio

Žemiausia pelkyno vieta yra 128,5 m virš jūros lygi

Aukščiausia rezervato vieta (kopa) siekia 155,1 m virš jūros lygio

Žemiausia rezervato vieta yra Katros upės vaga 123 m virš jūros lygio

Vidutinis durpių klodo storis 2,3 m

Didžiausias durpių klodo storis 6,5 m

Čepkeliuose pagal kilmę yra 10 pirminių ir 11 antrinių pelkės ežerų

Didžiausias ežeras – Ešerinis (pirminis). Jo plotas 14,5 ha, gylis 4,7 m

Vandens lygio daugiametė svyravimo amplitudė aukštapelkės pakraščiuose siekia virš 1 m, centre – 0,33 m

Marius Abramavičius

Keliautojo atmintinė – lankymosi Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate taisyklės

Projektą „Kompleksinė visuomenės informavimo ir švietimo apie saugomų teritorijų svarbą bei aplinkai palankų gyvenimo būdą programa ,,Keliaukime kitaip!“ finansuoja Europos  regioninės plėtros fondas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programą.Keliauk kitaip - visos teisės saugomos.
Projektą „Kompleksinė visuomenės informavimo ir švietimo apie saugomų
teritorijų svarbą bei aplinkai palankų gyvenimo būdą programa
"Keliaukime kitaip!" finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programą
Tel. +370 620 46510, el. p. info@keliaukkitaip.lt